หลักสูตร สอนออกแบบเว็บไซต์

การเชื่อมโยงข้อมูล ระบบ e-GP ด้วย PHP

ปัญหาที่เจอจากระบบ จัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ RSS ( e-GP ) ของผู้ใช้ทั่วไป
     • การดึงข้อมูล กำหนดเป็นช่วงเวลา ไม่รองรับการการใช้งาน 24 ชั่วโมง
     • ทดสอบดึงข้อมูลจากเว็บโดยตรง ตามคู่มือที่ รัฐ ทำให้มา ทดสอบแล้วเป็นภาษาต่างด้าว ต้องใช้ brownser IE รุ่นเก่าถึงจะมองเห็นเป็นภาษาปกติ
     • RSS ที่ให้มา XML file ยังใช้ char code เป็น Windows-874 ซึ่งเป็นแบบเก่า ไม่ยอมใช้ UTF-8 ซื่อรองรับการ Convert ภาษาได้ทุกภาษา แบบไม่เป็นภาษาต่างด้าว
     • ไม่สามารถดึงข้อมูลเป็นช่วงวัน ตามที่กำหนดได้

เพื่อแก้ปัญหา การใช้งานเราต้องเขียน code ขึ้นใช้เอง ในที่นี้จะใช้ PHP + MySQL Database

ความต้องการของระบบ
     • ต้องมี ฐานข้อมูลของตัวเอง
     • ต้องสามารถดึงข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP (rss feed) มาเก็บลง ฐานข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ
     • ต้องแสดงข้อมูลย้อนหลังได้
     • ต้องสามารถค้นหาประกาศได้
     • กรณีมีข้อมูลเยอะๆ ต้องแสดงแบบหลายหน้าได้

 

 

เสร็จแล้วครับ การเขียนโปรแกรม เชื่อมโยงข้อมูล การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP) มาแสดงในเว็บไซต์ ด้วย PHP+MySQL


สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน ขอใช้งานได้ ฟรี (Free version)

วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP มาจัดเก็บในฐานข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน